2017 Избор председател СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Съдийска колегия на ВСС избира председател на СНС на 10 януари

Дата: 10.01.2017

Определената дата за събеседване с досегашния ръководител и единствен кандидат в процедурата Георги Ушев е 10 януари.