Даниела Дончева е избрана за шеф на САС

05.07.2016

Препечатано от Правен свят

След над две години без титуляр, Софийският апелативен съд най-сетне се сдоби с такъв. Зам.-шефката на САС и ръководител на Гражданското отделение Даниела Дончева бе избрана за председател. Девет от членовете на съдийската колегия гласуваха "за" нея, а петима бяха "против". В подкрепа на Дончева гласуваха председателят на ВАС Георги Колев, Светла Петкова, Галя Георгиева, Милка Итова, Мария Кузманова, Даниела Костова, Димитър Узунов, Камен Иванов и Каролина Неделчева. Против бяха Соня Найденова, Калин Калпакчиев, председателят на ВКС Лозан Панов, Галина Карагьозова и Юлия Ковачева.

Дебатът около кандидатурата на Даниела Дончева се съсредоточи върху това дали тя притежава управленски капацитет, като нито един член на съдийската колегия не се усъмни по никакъв начин в личните й качества като съдия, който притежава високи професионални и нравствени качества.

Като положителни качества бяха изтъкнати още нейната уравновесеност, организираност, работоспособност.

Но някои от кадровиците се усъмниха дали тя притежава капацитета да бъде лидер, генератор на идеи за региона. Причината за това бяха серия от въпроси, свързани с коментар на премиера Бойко Борисов за съдебната система, с наличието на цели пасажи от нейната концепция, които са идентични, дори с правописна грешка, с такива от концепцията на Веселин Пенгезов, с липсата на аналитичност в концепцията й и очертаване на конкретни мерки и цели по отношение на апелативния съд и на окръжните от региона, липсата на конкретна позиция за съдийското самоуправление и др., отговорите на които не бяха приети за убедителни.

Темата за идентичните пасажи в концепциите на Дончева и Пенгезов бе поставена от Галя Георгиева, тъй като във ВСС е постъпило писмо от БИПИ, в което се посочват и кои конкертно данни са едно към едно. Доразви я председателят на ВКС Лозан Панов, който прочете част от съвпадащите данни.

Зам.-шефката на САС отговори така на този въпрос: "Случва се да има една и съща грешка." После поясни, че е получила концепциите не само на Пенгезов и Стефан Гроздев, който също беше кандидат за същия пост, но и на вече избрани от ВСС председатели на окръжни съдилища и се запознала с тях. "Смятам, че по линия на авторското право, са ми предоставили такова", добави Даниела Дончева. Каза, че е напълно нормално да има съвпадения в статистиката за региона и в данните за работата на САС.

Юлия Ковачева я попита за мнението й за съдийското самоуправление с оглед възраженията на председателите на ВКС и ВАС по отношение на някои от правомощията на общите събрания. Даниела Дончева не каза тя лично какво мисли по въпроса. Заяви, че винаги е спазвала закона и ще продължи да го спазва.

Един от въпросите, които получи, се отнасяше до интервю на Бойко Борисов отпреди няколко години, който, цитирайки Ахмед Доган, каза, че който притежава медиите и съдебната система, управлява държавата. Макар да бе помолена да си каже мнението по този въпрос, зам.-шефката на САС предпочете да отговори по следния начин: "Не съм запозната с това изказване, сега го научавам. Като кандидат не е редно да коментирам изказване на представител на изпълнителната власт. Не бих имала власт върху медиите като председател на САС. Важно е какъв имидж гради председателят на съда със свои изказвания." Пред медиите, вече след избора, Даниела Дончева заяви, че ще реагира на подобни твърденията или упреци само, когато се отнасят до САС.

Една от идеите й в концепцията бе направила силно впечатление на Галина Карагьозова, а именно създаването на ТВ рубрика за правата на хората. Тук Дончева обясни, че това не може да бъде пряк ангажимент на председателя на съда, а на съдебни помощници, служители и на пресаташето. Идеята се зародила след разговор с председатели на окръжни съдилища.

Калин Калпакчиев зададе няколко въпроса. Най-напред попита какъв екип смята да работи. Изтъкна, че не се извършват проверки по окръжните съдилища, от 2009 г. насам имало само две – в Наказателното отделение на ОС-Благоевград и в СГС. Попита дали е запозната с напрежението между районния и окръжния съд в Благоевград и какво отношение е взел САС, за да разреши конфликтът. И дали в някой друг окръжен съд е срещала практиката редови съдия да разпределя търговски дела, както е в ОС-Благоевград от пет години.

Дончева отвърна, че не е мислила конкретно за свои заместници, ако бъде избрана. Каза, че през лятото на миналата година е имало проверка в НО на ОС-Благоевград, а в края на месеца предстои такава и в другите две отделения – Гражданското и Търговското.

А що се отнася до случайното разпределение, според Дончева, стига да е съгласно вътрешните правила и съдиите да нямат възражения, няма нищо лошо да има и такава практика. Но отново подчерта, че това трябва да бъде регламентирано.

Димитър Узунов пък я попита дали в края на миналата година, когато съдии излязоха пред Съдебната палата в тоги, за да подкрепят съдебната реформа, тя е била сред тях и, ако да, защо, а ако не е била, то пак да посочи причината. Дончева отвърна само, че не е била сред протестиращите.

При дебатите се очертаха и двете групи гласувания. Председателят на ВАС Георги Колев каза, че ще я подкрепи въпреки провокативните въпроси, защото я познава и се е представила отлично. "Няма как да разчитаме, че ще измисли нови кардинални идеи в концепции, които се повтарят години наред. Ако съответстват на целите и възприятията защо да не бъдат приети", каза още Колев.

Димитър Узунов също изрази подкрепата си за кандидата като добави, че тя е начертала конкретни мерки, които били изпълними и реални. Почти същото становище изрази и Милка Итова като добави, че най-накрая колегията има шанс да избере човек, който ще внесе необходимото спокойствие в САС.

Юлия Ковачева и Галина Карагьозова обаче бяха на обратното мнение.

Според Ковачева констатациите в доклада от проверката на ВКС в САС не са изцяло положителни, имало неща, които от години не са променяни. За себе си тя не намерила отговор на въпроса какво е мнението на Даниела Дончева за съдийското самоуправление, а този въпрос е важен.

Карагьозова пък намери концепцията на кандидатката за слаба в сравнение с тези на други председатели на апелативни съдилища, които този ВСС е избрал – например Варна, Пловдив, Бургас. "Липсва този анализ, липсват конкретни мерки. Стратегическите цели са преписани от стратегическите документи за развитие на съдебната система. Нахвърляни са идеи, които са общи и биха могли да бъдат отнесени към всеки орган, САС не е всеки един орган. Председателят на Софийския апелативен съд трябва да бъде генератор на развитие на целия регион. Отговорите не са удовлетворителни, а с ТВ рубрика няма как да бъдат решени проблеми", коментира Карагьозова.

Калин Калпакчиев бе по-остър. С уговорката, че харесва Дончева като съдия, заяви, че не вижда управленски капацитет в нея. Беше "впечатлен" от отговора й във връзка с въпроса за изказването на Бойко Борисов. Според него всеки съдия трябва да има позиция по въпросите, които са важни за съдебната система. "Повече от нормално е един съдия да няма притеснения да изрази публично позицията, да каже какво мисли за едно изказване на висш представител на изпълнителната власт", каза Калпакчиев. А той не чул какво е мнението на кандидатката.

Каза още, че в голямата част от правомощията на ръководния екип – аналитично-организационно дейност от години не се изпълнява почти изцяло, с някои изключения няма проверки по окръжни съдилища, обсъждане на практиката на окръжните съдилища също няма,  квалификацията на съдиите не е ясно как се организира. Най-важното в един апелативен съд не се случва, констатира Калакчиев, който не е видял и реални предложения в концепцията.

После се обърна към колегите си от съдийската колегия. "Това, което говорим тук трябва да има значение за крайния резултат. Но в практиката си сме доказали, че всичко, което се казва тук, няма никакво значение. Изборите на председатели се свеждат до грубо калкулиране на гласове, преди да влезем в залата. Мога да ви кажа какъв ще е резултатът още сега, но да не обидя някого. Фактите нямат значение. Чуха се кухи клишета от колеги, това не са аргументи. Това е тъжната истина. Ще се върна в САС и можех да замълча. Но тук не става дума за лични отношения, някои се опитваха и преди да свеждат нашите отношения до лични. Харесвам съдия Дончева, но не мисля, че има качества за председател", заключи Калпакчиев.

Председателят на ВКС Лозан Панов поздрави кандидата с оздравяването и с това, че на днешното заседание присъстват всички членове на съдийската колегия. Каза, че това е ключов избор за колегията и той ще е ясен знак дали ВСС вижда за свой приоритет съдебната реформа, дали може да бъде неин двигател или избира пълзящо подчинение на икономически и политически интереси, дали дебатът има значение или дали изборът е извън колегията.

По отношение на кандидатурата той се позова на доклада от проверката на ВКС в Софийския апелативен съд, който констатирал бездействие от страна на ръководния екип и за себе си не намерил решения в проблемите области. Каза още, че някои от констатациите се повтарят, което говорело за стил на управление.

Каролина Неделчева възрази на Калпакчиев, че не всеки лидер крещи своите позиции, а Милка Итова се припозна в клишираните изказвания и реши да поясни следното. Тя бе един от вносителите на кандидатурата на Лозан Панов за председател на ВКС, срещу когото имало възражения от част от членовете на съвета. "Г-н Панов беше припознат като добър административен ръководител от тези, които гласуваха против, въпреки клишираните ми мотиви. Дай Боже, ако направим днес избор, той да бъде припознат от членовете на колегията, които днес ще гласуват против", каза още Итова.

Любопитно

Що е то етика?

През м. май 2013 г. Santa Barbara Independent стартира колонка Street Ethics на Benjamin Bycel, адвокат и писател, основаващ изпълнителен ...
Прочети »